Peter van der Zanden weet van geen ophouden bij VELO

VELO houdt op zaterdag 17 april haar Algemene Ledenvergadering. De club had dat graag gedaan met de leden in het clubgebouw, maar heeft er nu toch voor gekozen om het digitaal te doen.

De bekende agendapunten passeren de revue. Bij het punt bestuurssamenstelling wordt gemeld dat Peter van der Zanden (foto) aftredend is, maar ook weer herkiesbaar voor een nieuwe periode. Van der Zanden maakt al vele jaren deel uit van het bestuur van de Wateringse club.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder