Geen mutaties op komst in bestuur DWO tijdens komende ALV

DWO houdt op dinsdag 22 juni haar Algemene Ledenvergadering. Door de versoepelingen vindt deze plaats in het clubgebouw, doch als het aantal leden dat zich vooraf moet melden te groot is, wordt er alsnog digitaal vergaderd.

Conform het Huishoudelijke Reglement van de club, moet het bestuur altijd uit vijf personen bestaan. Op de komende ALV zullen er geen mutaties plaatsvinden. Penningmeester Jeroen van der Burg treedt reglementair af, maar stelt zich weer beschikbaar voor een nieuwe termijn.

Het bestuur van DWO zal er dan ook het komende seizoen hetzelfde uitzien als deze jaargang: voorzitter: Frans van Munnen (foto), 1e secretaris: Thirza de Bruijn, 2e secretaris: Elisabeth Blok, penningmeester: Jeroen van der Burg en Technische Zaken: Michel Swagerman.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder