sv Oosterheem verandert clubnaam in SVO Buytenpark

De kogel is door de kerk. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (vanwege Corona digitaal gehouden) is deze week besloten om de naam van de jongste voetbalvereniging van Zoetermeer te wijzigen. sv Oosterheem, opgericht op 1 april 2000, heet met ingang van het nieuwe seizoen SVO Buytenpark.

Geïnteresseerd in de achtergrond van deze keuze,stelde Haaglanden Voetbal enkele vragen aan voorzitter Jules Lieveld (foto).

Jules, allereerst natuurlijk gefeliciteerd met deze ontwikkeling. Wat kun je hier over vertellen?

,,Ja, dank je. Ik denk dat dit voor onze vereniging een heel belangrijke stap is. We zijn in 2000 opgericht met het doel om ons te vestigen in de nieuwe wijk Oosterheem. Vandaar ook de naam. Al snel bleek dat onze leden het best naar hun zin hadden in het Buytenpark. Het Buytenpark ligt echter aan de andere kant van Zoetermeer, vlakbij Snowworld. Een enquête onder de leden toonde aan dat we een verhuizing eigenlijk helemaal niet zagen zitten. Wij hadden er dan ook helemaal geen moeite mee dat DSO uiteindelijk verhuisde naar Oosterheem.”

Maar jullie zaten toen wel met deze wellicht wat verwarrende naam?

,,Klopt! De naamswijziging kwam eigenlijk altijd wel ter sprake. We hadden als vereniging echter andere uitdagingen. We moesten ons natuurlijk eerst zien te vestigen in Zoetermeer. Met DSO, DWO en FC Zoetermeer was al een aantal gerenommeerde clubs aanwezig. Gelukkig zijn we geleidelijk gegroeid tot de vereniging die we nu zijn. We hebben ongeveer 400 leden waarbij we een stabiele basis hebben gelegd voor de toekomst. We hebben een eigen identiteit, waarbij het familiegevoel en de gezelligheid voorop staan.”

Afgelopen seizoen heeft sv Oosterheem ook haar droom gerealiseerd.

,,Je bedoelt de nieuwe kantine. Ja, dat is een heel project geweest. We hebben daar heel wat uurtjes in moeten stoppen. Maar uiteindelijk is de nieuwe kantine er gekomen. We zijn daar nog elke dag blij mee. Het is wel jammer dat we door Corona momenteel niet kunnen voetballen, maar we kijken uit naar de tijd dat het normale leven weer op gang gaat komen. Dan gaan we heel wat uurtjes in onze gezellige kantine inhalen.”

En nu dan de naamswijziging.

,,We hebben gekozen voor SVO Buytenpark. Met SVO houden we de band naar de oude naam en Buytenpark is de naam van het park waarin we gehuisvest zijn. Best wel logisch eigenlijk. Maar natuurlijk gaat het verder. Wij willen ons met de vereniging meer gaan richten op de wijken om ons heen. Zo grenzen wij aan Buytenwegh de Leyens. Dit is een heel mooie wijk met veel jeugd die wij aan onze vereniging willen binden. Wij gaan een band opbouwen met de lagere scholen in de wijk om zodoende tot gezamenlijke activiteiten te komen. Daarnaast willen we ons ook gaan richten op de ouderen. SVO Buytenpark moet meer worden dan alleen een vereniging waar je kunt voetballen. Wij vinden ook de maatschappelijk invulling heel belangrijk. Daarnaast kent de wijk een actieve buurtvereniging. Daarmee gaan we contact opnemen om te bekijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Dit geldt ook voor de winkeliersvereniging. We hebben echt zoveel plannen!”

Nog één vraag. Hoe ziet de vereniging er over vijf jaar uit?

,,Leuke vraag. Dan zijn we een vereniging met ongeveer 600 leden. Dit ledenaantal is mogelijk omdat uit een onderzoek van de KNVB al gebleken is, dat een ledengroei in Zoetermeer op basis van statistieken realistisch is. Daar moeten we natuurlijk nog wel het nodige voor doen. Daarnaast hebben we nog wel een extra veld nodig. Het veld ligt er, maar de gemeente moet hier het nodige onderhoud aan doen voordat we er ook op kunnen spelen. Over vijf jaar kent heel Buytenwegh onze vereniging en hebben we een sterke band opgebouwd met alle bewoners. Overigens blijven we een vereniging waar iedereen welkom is. We hebben met het bestuur de ambitie uitgesproken om deze doelstellingen te realiseren. Ik kijk er naar uit en we gaan ervoor.”

© Haaglanden Voetbal

Lees verder