Bestuur BSC’68 legt nu Beleidsplan 2021-2025 aan leden voor

Onder de titel “Duurzaam presteren” heeft het bestuur van BSC’68 uit Benthuizen, later dan het aanvankelijk gepland had, het beleidsplan voor de periode 2021 – 2025 kunnen vaststellen.

Het bestuur heeft bij de samenstelling van dat beleidsplan dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen en teksten die door de beleidscommissie, bestaande uit Ruud Bloembergen, Frank Alexander en Gerard de Groot zijn aangereikt.

Het bestuur heeft haar visie over de adviezen met de beleidscommissie uitgebreid besproken. Het is nu ook aan de leden om aan te geven hoe zij denken over het voorgestelde beleidsplan. De leden krijgen dan ook de gelegenheid om aanvullingen door te geven of bedenkingen tegen bepaalde plannen. Zodra het beleidsplan openbaar is, kunnen de leden teageren tot 1 april aanstaande.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder