Column van Wim van den Berg

DRUK BEZOCHTE ALV GEDECOREERDEN

Vrijdag 22 maart was de 33e ALV van de Vereniging van Gedecoreerden KNVB West II, Regio’s Den Haag, Leiden, Westland.

Te gast bij VUC, zoals altijd, met koffie en gebak. Daarna de gastspreker Edwin van de Graaf die de 36 aanwezige leden uitermate humorvol heeft vermaakt gedurende bijna 1,5 uur. Hij zag kans de communicatie met de aanwezigen goed los te trekken, onder meer door het vertonen van spelmomenten, waarop met het tonen van een gele of rode kaart de meningen gegeven konden worden.

 

Discussie te over, met name ook over de VAR, waarover ruim toelichting werd gegeven en bleek dat de autoriteit van de dienstdoende arbiter niet verminderd is. De beelden gaven goed weer hoe Edwin van de Graaf met de spelers omgaat: hij is een echte mensen-mens, die – en dat deed mij erg goed – liefst verbaal corrigerend/vermanend optreedt.

 

 

De beelden met conversatie in het veld en met VAR Bas Nijhuis waren exemplarisch voor het gedrag van sommige spelers, die oeverloos hun gelijk wilden halen, als waren het peuters. Ja, dus! Van de Graaf loopt niet rond met het mogelijk uitstralen van “kijk mij eens goed zijn”; nee, hij is een liefhebber van het spelletje voetbal en wil dat zo lang mogelijk zijn gang laten gaan. Hij werd gevoed door vele vragen uit het dankbare publiek, wat ook bleek uit het ruime applaus na afloop, toen de bar geopend werd en menigeen nog even aandacht wilde van de spreker. Hij bleef voor de voortreffelijk verzorgde lunch door VUC, voorzien van dankbare woorden en een klein cadeautje.

 

De aansluitende ALV werd in een vermoedelijk nieuw record qua tijd afgewerkt, waarin Hajo Vis en Arie Quartel werden herbenoemd in het bestuur, evenals Theo Jansen in de financiële commissie. De enige die zonder microfoon luid en duidelijk overkwam, was Kees Steenks, die de dechargeverklaring voorlas. Conform onze afspraak, was het restaurant van VUC om 15.00 uur volstrekt leeg, met dank aan Emmy, Peter en Henry. De laatste veelal kort en krachtig “Beer” genoemd; moet kunnen.

Wim van den Berg

Lees verder