Nieuwe technische structuur jeugdopleiding Excelsior Maassluis

Na een grondige evaluatie met alle betrokkenen heeft het Technisch Management Team van Excelsior Maassluis besloten de structuur in de jeugdopleiding iets te wijzigen, waardoor een nog hoger rendement uit de jeugdopleiding gehaald kan worden. De jeugdopleiding is van levensbelang voor Excelsior Maassluis om op het hoogste amateurniveau te kunnen blijven spelen.

In de huidige structuur werd het voor Hoofd Jeugd Opleidingen Marco Bravenboer steeds moeilijker om zijn aandacht aan alle jeugdtrainers en selecties te geven. Waar vroeger een jeugdopleiding nog uit F-pupillen tot en met A-junioren bestond zijn tegenwoordig door de herstructurering vanuit de KNVB het aantal jeugdselecties verdubbeld. Vanaf Onder 8 tot en met Onder 10 vallen alle teams onder selectievoetbal in verband met gelijke kansen en met Onder 13 – Onder 21 is dat gezamenlijk een te grote span of control.

In vieren

Daarom is besloten de HJO-functie in vieren te knippen met een HO onderbouw, middenbouw (Onder 13 tot en met Onder 17) en bovenbouw (Onder 18 tot en met Onder 21). Daarnaast komt er een speciale HO breedtesport die in nauw contact staat met de andere Hoofden Opleiding en daarmee een rol gaat spelen in de ontwikkeling van alle overige teams. Voor het beleid en direct de bovenbouw blijft de huidige HJO Marco Bravenboer verantwoordelijk. Deze functie wordt gecombineerd met die van assistent bij de A-selectie.

De nieuwe HO middenbouw, de nieuwe HO onderbouw en de staf van alle jeugdselecties voor het seizoen 2023-2024 zullen op korte termijn verder gecommuniceerd worden.

Lees verder
Net binnen