Opvang asielzoekers op Sportpark de Kastelenring

Gedurende de periode 29 juni tot 12 juli zullen asielzoekers gehuisvest worden op het sportcomplex De Kastelenring in Leidschendam. De verenigingen SEV en RKAVV hebben toegezegd hieraan mee te werken.

Bijna dagelijks zien we de problemen in Ter Apel met de opvang van asielzoekers. Dat hoort eigenlijk niet in een land als Nederland. Toen de gemeente Leidschendam-Voorburg SEV en RKAVV benaderde over de mogelijkheid om de sporthal en daarmee ook de rest van het complex te gebruiken voor een tijdelijke opvang om Ter Apel te ontlasten, was de reactie van beide clubs dan ook positief. ,,Wij zijn een vereniging met ook een maatschappelijke taak. Opvang van asielzoekers hoort daar ook bij”, was de gemeenschappelijke zienswijze van zowel SEV als RKAVV.

Afspraken

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de clubs zomaar de sleutels overdragen. Voor zowel SEV als RKAVV  is het belangrijk dat door deze opvang de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet in de verdrukking komt en dat activiteiten die al langer gepland staan ook door kunnen blijven gaan. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over hoe dat precies vorm te geven. Ook is de garantie gegeven dat de opvang niet langer dan twee weken zal duren.

Informatieavond

Vanavond (woensdag 22 juni) houdt de gemeente Leidschendam-Voorburg een informatieavond in de De Waterlelie (Prinsenhof 4d)  in Leidschendam. Burgemeester Bijl: ,,Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft via het Veiligheidsberaad een dringende oproep gedaan om tijdelijk hulp te bieden. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom van asielzoekers niet aan, waardoor er vaak geen slaapplaatsen meer beschikbaar zijn. Door gedurende twee weken noodopvang aan te bieden, dragen we bij om de ergste nood in Ter Apel te verlichten. Vanuit gemeente Leidschendam-Voorburg zullen we goed monitoren hoe de opvang verloopt.”

© Haaglanden Voetbal

Lees verder