Wilhelmus trekt Ramon van Steekelenburg aan als nieuwe hoofdtrainer

Met ingang van het seizoen 2022-2023 zal Ramon van Steekelenburg (foto) de nieuwe hoofdtrainer van Wilhelmus zijn. Van Steekelenburg (30) is vanaf zijn zeventiende actief als trainer en in het bezit van de UEFA-B licentie en sinds 2016 werkzaam bij Wilhelmus.

De afgelopen jaren heeft hij zich bewezen als trainer die spelers ontwikkelt binnen een herkenbare speelwijze, met uitstekende resultaten als gevolg. Van Steekelenburg past volledig in de profielschets (jong, ambitieus, innovatief, breed meedenkend, feeling met de normen en waarden die binnen Wilhelmus gelden, etc.) voor het hoofdtrainerschap bij Wilhelmus.

Voetbalacademie

Ruim 3,5 jaar geleden is de Voetbalacademie van Wilhelmus gestart met het “train de trainers” project. Doel van dit project is het opleiden en begeleiden van trainers voor zowel de selectie- als breedteteams bij de jeugd met als oogmerk het verhogen van het niveau van de trainingen, maar ook het waarborgen van het technisch beleidsplan.

Het uiteindelijke doel is om ook bij de seniorenselecties zelf opgeleide trainers aan te stellen, die vertrouwd zijn met de clubcultuur en die bekend zijn met het technisch beleidsplan en de verwachtingen die dit met zich meebrengt.

Trots

Wilhelmus is er erg trots op dat de Voetbalacademie haar vruchten begint af te werpen. De aanstelling van Ramon van Steekelenburg als hoofdtrainer vormt daarvan het bewijs. Club en trainer zijn een overeenkomst aangegaan van drie seizoenen, waarmee het wederzijds vertrouwen wordt uitgesproken en continuïteit is gewaarborgd.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder