Uitbreiding licentie-eis en verplichte opleidingsdag in kader van stadionveiligheid

Het Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Stadions Betaald Voetbal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt met ingang van komend seizoen verplicht gesteld en onderdeel van de licentie-eisen voor betaald voetbalorganisaties.

Daarnaast komt er een jaarlijks verplichte opleidingsdag voor clubbestuurders in het kader van stadionveiligheid. Deze twee besluiten zijn genomen tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal van afgelopen woensdag om de controle op de infrastructurele en organisatorische veiligheid van voetbalstadions verder aan te scherpen.

Verantwoordelijkheid

De branche betaald voetbal neemt hiermee verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid van stadions. De twee voorstellen die bij de AVBV concreet zijn gemaakt, komen voort uit de lange termijnvisie die is opgesteld door de werkgroep veiligheid. Begin maart van dit jaar is deze werkgroep veiligheid ingericht waarin een vertegenwoordiging van de BVO’s zitting nemen, samen met de KNVB, ECV, KKD en externe specialisten. In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de werkgroep in de afgelopen tijd trilmetingen laten uitvoeren naar het effect van springende fans op de constructie van een stadion tijdens competitiewedstrijden in het betaald voetbal. De eerste uitkomsten van die trilmetingen zijn binnen en worden geanalyseerd.

Uniek

Stadions zijn bouwtechnisch onvergelijkbaar met andere gebouwen. Ze zijn uniek in omvang, maar ook in gebruik. Het springen van massa’s supporters en het effect daarvan is een goed voorbeeld van het unieke gebruik van stadions. Wanneer er dan iets gebeurt zoals afgelopen seizoen bij het instorten van een tribunedeel in het stadion van NEC, is het best ingewikkeld om te achterhalen bij wie de verantwoordelijkheid nou echt ligt.

Maatregelen

Als competitie-organisator past het bij de rol van de KNVB om met de aangescherpte maatregelen voor de stadionveiligheid te komen. Een voetbalbond beschikt echter niet over de benodigde professionele bouwtechnische kennis om de veiligheid van stadions te toetsen. Daarvoor heeft de sector betaald voetbal de overheid nodig. De KNVB heeft al eerder gepleit voor het Engelse model – waarbij een onafhankelijke gespecialiseerde partij de toetsing van stadionveiligheid voor alle stadions voor zijn rekening neemt – en blijft het belang daarvan benadrukken. Op deze manier kan de bouwkundige expertise rondom stadions worden uitgebouwd en is er meer duidelijkheid over verantwoordelijkheid en rollen van alle betrokken partijen.

(Bron: KNVB)

Lees verder