Nieuwe Kamervragen VVD over problemen verenigingen rond NOW 3.0

In de media is de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor amateurvoetbalverenigingen die miljoenen euro’s mislopen door een bureaucratische fout in de NOW-regels. Volgens een schatting van de KNVB loopt ruim 20% van alle amateurvoetbalverenigingen in Nederland ten onrechte hun NOW 3.0 compensatie mis.

De KNVB heeft daarom het kabinet (opnieuw) opgeroepen om dit te herstellen. Op basis hiervan heeft VVD Tweede Kamerlid Rudmer Heerema schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Koolmees (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Hij pleit in de Kamervragen voor het herstellen van de weeffout, zodat voetbalverenigingen gewoon NOW 3.0 kunnen aanvragen.

Compensatie

De verenigingen lopen de beschikbare compensatie buiten hun schuld om mis door een weeffout in het NOW-toewijzingssysteem. De gedupeerde voetbalverenigingen komen in aanmerking voor deze tijdelijke loonsteun om de werkgelegenheid tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De compensatie wordt echter afgewezen vanwege een bureaucratische regel. Als referentiemaand heeft de overheid juni 2020 gekozen, uitgerekend de maand waarin veel amateurclubs vanwege de zomerstop (juni/juli) geen trainers op de loonlijst hebben staan. Zij deden in hun belastingopgave voor deze maand een zogenoemde nihilaangifte, met als gevolg dat zij nu ten onrechte geen NOW-compensatie krijgen toegewezen. Een wijziging van de peilmaand naar bijvoorbeeld april 2020 zou voor de gedupeerde verenigingen een oplossing zijn.

Oproep

De KNVB heeft dit probleem eerder onder de aandacht gebracht bij verschillende overheidsinstanties, zoals UWV, ministeries van SZW en VWS. Na meerdere gesprekken hierover is er helaas geen passende oplossing gevonden. Daarom doet de KNVB (opnieuw) de oproep aan het kabinet om dit te herstellen. De antwoorden van beide Kamervragen zullen door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar verwachting de komende maand naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Bron: KNVB

 

Lees verder