Amateurvoetbal is ruim vijf miljard waard voor samenleving

Iedere Nederlander woont gemiddeld op slechts 1,6 kilometer afstand van een voetbalvereniging. Ons amateurvoetbal is een in de wereld uniek sportief en sociaal netwerk voor 1,2 miljoen voetballers en 400.000 vrijwilligers.

Het levert bovendien in de breedste zin een enorme maatschappelijke bijdrage aan de gezondheid en ontwikkeling en vorming van de Nederlandse samenleving. Volgens het SROI-model van de UEFA bedraagt de waarde voor de samenleving in totaal 5,23 miljard euro.

Analyse

Dit SROI-model (social return on investment) is een kosten-batenanalyse die overheden en sportbonden in staat stelt om de maatschappelijke waarden van voetbal te evalueren. Dit model is ontwikkeld met de steun van negen Europese universiteiten en is gebaseerd op gegevens over voetbalparticipatie in 25 Europese landen en op meer dan 100 peer-reviewed onderzoeksartikelen in verschillende disciplines, zoals gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, sociologie en sport.

Validiteit

De Europese Unie, de Raad van Europa, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties hebben allemaal de validiteit van de aanpak geverifieerd. De uitkomsten van het SROI-model komen in Nederland uit op een totale maatschappelijke waarde van 5,23 miljard euro op jaarbasis. Het gaat om onder meer besparing op zorgkosten, opleiding & educatie, toename in arbeidsproductiviteit, afname van ziekteverzuim en misdaadpreventie.

Pijlers

Dit zijn de drie pijlers:

  • Sociale impact: 1,42 miljard euro

De voornaamste factoren van dit onderdeel zijn vrijwilligerswerk en opleiding & werk, die een waarde hebben van respectievelijk 1,18 miljard euro en 226 miljoen euro.

  • Bijdrage aan economie: 1,27 miljard euro

Het amateurvoetbal levert verder een directe bijdrage aan de economie op. Zo geven spelers 1,18 miljard euro uit aan hun hobby. 117.000 personen zijn deels of fulltime werkzaam in het amateurvoetbal.

  • Besparing op gezondheidszorg: 2,54 miljard euro

Dankzij het amateurvoetbal wordt er 366,95 miljoen euro bespaard op de zorg voor hart- en vaatziekten en diabetes. Voor de mentale gezondheid is dit 42,55 miljoen euro. Het ‘subjectieve welzijn’ (sporten maakt mensen gezonder en gelukkiger, waar een waarde aan hangt die berekend is met een internationale wetenschappelijke formule) heeft een waarde van 2,1 miljard euro. Blessures kosten de samenleving 17,8 miljoen euro.

Bron: KNVB

Lees verder