Semper Altius nog steeds op zoek naar nieuwe voorzitter

Eelco Eijkman (foto) heeft al enige tijd geleden aangegeven tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van Semper Altius de voorzittershamer neer te leggen.

Ondanks alle pogingen daartoe – de vacature is al een half jaar bekend – is het bestuur er tot nu toe nog niet in geslaagd om tijdens de ALV van 14 november aanstaande een nieuwe voorzitter te presenteren.

Om die reden is bij de Rijswijkse club een klein comité van wijze mannen onder leiding van René Dijkgraaf gestart met het actief op zoek gaan naar een voorzitter.

Lees verder