Vredenburch houdt bijzondere ALV en huldigt Jan Lelieveld

Vredenburch had afgelopen donderdagavond een bijzondere ledenvergadering. Belangrijke onderwerpen waren goedkeuring van de nieuw opgestelde statuten en huishoudelijk reglement als ook de presentatie van de cijfers over de afgelopen (corona)jaren.

Gelukkig kon het nieuwe bestuur duidelijke en gunstige cijfers overleggen, zeker ten opzichte van enkele jaren geleden. De kascommissie kon dan ook vol vertrouwen de leden vragen om decharge te verlenen over de afgelopen jaren, wat dan ook gebeurde.

Huldiging

Maar er was ook nog een bijzonder ander vrolijk agendapunt. Door voorzitter Fred Zwaan werd Jan Lelieveld naar voren geroepen. Lelieveld is dit jaar namelijk 75 jaar lid van Vredenburch. Hij heeft zich in allerlei functies voor de vereniging jarenlang verdienstelijk gemaakt. Volkomen terecht is hij daarvoor geëerd met eerst de titel Lid van Verdienste en daarna als Erelid.

Humor

Deze avond werd hij dus geëerd voor het feit dat hij al vanaf 1947 lid is van de Rijswijkse club. In een geanimeerd tweegesprek met voorzitter Zwaan kreeg Jan Lelieveld de kans om de leden toe te spreken met veel humor. Hierna ontving hij onder luid applaus de bijbehorende speld en bloemen. In zijn dankwoord riep hij de leden nog wel op om zich te melden als vrijwilliger voor ‘zijn’ Vredenburch.

Op de foto (van Hans Rutten): Links Jan Lelieveld, rechts voorzitter Fred Zwaan.

Lees verder