KNVB pleit voor sportbudget voor iedere jongere in Nederland

De KNVB wil dat iedere jongere in de toekomst beschikt over een sportbudget. Dit voorstel wil de voetbalbond op de agenda zetten voor het commissiedebat armoede- en schuldenbeleid dat op woensdag 8 februari in Den Haag gehouden wordt. Het sportbudget moet eraan bijdragen dat in ons land in 2040 de Gezondste Generatie opstaat.

Voor één op de elf kinderen is voetballen door geldzorgen niet vanzelfsprekend. Minder dan de helft van de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen sport wekelijks, terwijl ruim driekwart van de kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen iedere week een sport beoefent. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Ouders en jongeren lijken bovendien de weg naar bestaande fondsen, regelingen en subsidies maar mondjesmaat te vinden. Onvoldoende bekendheid van mogelijkheden, wantrouwen en schaamte zijn hier de voornaamste redenen voor.

Jong geleerd, oud gedaan

Met een sportbudget voor iedere scholier en student wil de KNVB realiseren dat sport en bewegen een leven lang omarmd wordt door iedere Nederlander. Vanuit het aloude gezegde: jong geleerd, oud gedaan. Nu inzetten op een sportbudget voor jongeren, betaalt zich uit in de toekomst. Wie namelijk tot zijn achttiende in clubverband sport, blijft ook later langer sporten en bewegen blijkt uit cijfers van NOC*NSF. Daarnaast worden hiermee miljarden bespaard aan zorgkosten en op het begeleiden van mensen naar bestaande regelingen.

Aanpak

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: ,,Wij roepen minister Schouten (Armoedebeleid) op met een structurele aanpak te komen voor het dichten van de gezondheidskloof, met daarin sport als essentieel onderdeel. Juist nu het leven duurder wordt, is het belangrijk om hier een lange termijnvisie op te ontwikkelen. Via het sportbudget vormen we een brug die bijdraagt om de kloof te dichten. Sporten is namelijk voor iedereen, dat moeten we zien te behouden.” De KNVB gaat graag met de minister het gesprek aan om deze en andere oplossingsrichtingen te bespreken.

Financieel contactpersoon

Om voetbal voor iedereen toegankelijk te houden zet de KNVB zich samen met hoofdsponsor ING, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de NSR momenteel al in om zoveel mogelijk jongeren te begeleiden naar de bestaande regelingen. Daarbij is het uitgangspunt: niemand mag, om welke reden dan ook, buitenspel komen te staan. Voetbalverenigingen kunnen daarom onder andere al gebruik maken van een financieel contactpersoon.

(Bron en foto: KNVB Media)

 

 

Lees verder