Edwin Reijntjes (a.i. directeur ADO Den Haag) verwacht veiligstellen licentie

Het zijn spannende tijden voor ADO Den Haag op het bestuurlijke vlak. De deadline van 1 november (waarop de club een borgstelling van vijf miljoen moet overleggen bij de KNVB om de proflicentie te behouden) nadert snel. Eén van de supportersverenigingen van de club, The Hague City Firm, stelde directeur a.i. Edwin Reijntjes (foto) een reeks vragen.

Waar eerder Rob Jansen, John van Ringelenstein en Martin Jol wel bereid waren telefonisch vragen te beantwoorden van The Hague City Firm, wenste Reijntjes dat niet te doen, maar heeft hij deze week wel schriftelijk gereageerd op de vragen. Omdat in dit geval doorvragen niet mogelijk was, bleven sommigen – gesloten – vragen kort beantwoord met ‘ja’. Reijntjes  zei wel volmondig ‘ja’ op de vragen of ADO Den Haag voor de deadline wordt overgenomen en de licentie voor profvoetbal in Den Haag wordt veiliggesteld.

Enkele vragen laten wij hieronder de revue passeren:

HCF: Wat vind jij op dit moment van de communicatie van ADO Den Haag naar zijn supporters toe wat betreft de overname perikelen?

Reijntjes: ,,Kan altijd beter, maar is natuurlijk moeilijk. Overnamepartijen willen niet in de openbaarheid treden en zo lang mogelijk uit de media blijven. Natuurlijk willen we veel meer zeggen dan we kunnen of misschien wel willen, maar dat kan gewoon niet. Er zijn altijd goede contacten geweest met het HSC (Haags Supporters Collectief – red.). Wij willen ADO Den Haag in goede handen brengen en stilte en vertrouwen helpen daarbij. Begrijp natuurlijk wel dat de supporters onrustig en ook ontevreden zijn, omdat het allemaal zo lang duurt.”

HCF: Had je niet, net zoals je bij het personeel doet, een wekelijkse briefing moeten geven richting de supporters over de situatie met betrekking tot de toekomst van de club?

Reijntjes: ,,Dat gaat helaas niet. Ik heb zoals gezegd wel regelmatig met het HSC-bestuur contact gehad de afgelopen maanden.”

HCF: Verwacht jij dat ADO Den Haag voor eind deze maand is overgenomen?

Reijntjes: ,,Ja.”

HCF: Verwacht jij dat de licentie voor eind deze maand wordt veiliggesteld?

Reijntjes: ,,Ja.”

HCF: De aandelen van UVS kunnen niet worden onteigend voor de club zijn licentie verliest. Wat is dan een mogelijk scenario als de club niet wordt overgenomen?

Reijntjes: ,,Die stelling is niet juist. In het WHOA-traject zouden de aandelen ontnomen worden, maar we hopen natuurlijk dat we er alsnog minnelijk uit komen met onze grootaandeelhouder.”

HCF: Wat zijn de lopende acties van de bestuursorganen van de club voor dit scenario?

Reijntjes: ,,De directie en de HSD spreken met meerdere kandidaten, de gemeente Den Haag en de KNVB. De RvC houdt toezicht en neemt aan sommige gesprekken deel. Als er een kandidaat in zicht is, dan volgen de STA en HFC.”

HCF: Zijn jullie actief betrokken of betrokken geweest met het zoeken naar een oplossing wat betreft een huurverlaging voor, of aankoop van het stadion tussen gemeente Den Haag (GDH) en een eventuele overnamekandidaat?

Reijntjes: ,,Ja.”

HCF: Zien jullie een rol weggelegd voor de Gemeenten Den Haag in de toekomst van ADO Den Haag? Gaat de gemeente borg staan voor de benodigde 5 miljoen om de licentie veilig te stellen?

Reijntjes: ,,Deze vraag moet aan de gemeente worden gesteld. Wij richten ons op de garantiestelling van de partijen waarmee we in gesprek zijn. Zodat de rest van het seizoen gebruikt kan worden om alles goed neer te (laten) zetten. Die 5 miljoen waar jij het over hebt is een garantie voor de KNVB, zodat ADO Den Haag het seizoen uit kan spelen.”

Tot zover een aantal vragen die door The Hague City Firm werden gesteld aan en schriftelijk werden beantwoord door Edwin Reijntjes, directeur a.i. van ADO Den Haag.

© Haaglanden Voetbal

 

Lees verder