WHOA-procedure betekent nieuwe start voor ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft maandagmiddag het volgende persbericht naar buiten gebracht:

‘ADO Den Haag is een WHOA-procedure gestart. De afgelopen periode is gebleken dat de grootaandeelhouder van ADO Den Haag, United Vansen, niet meer aan haar verplichtingen kan en/of wil voldoen.

United Vansen is op 22 april jongstleden in kort geding veroordeeld om te betalen, maar heeft desondanks niets betaald. ADO Den Haag voorziet als gevolg daarvan dat zij niet aan haar financiële verplichtingen zal kunnen blijven voldoen, waardoor het zich genoodzaakt voelt om deze procedure te starten in het belang van de club.

Doorstart

ADO Den Haag heeft de rechtbank verzocht om een afkoelingsperiode en de benoeming van een herstructureringsdeskundige onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De WHOA-procedure biedt voor ADO Den Haag perspectief op een doorstart. In een WHOA-akkoord kan de bestaande aandeelhouder, United Vansen, haar rechten verliezen. United Vansen heeft ook een achtergestelde lening verstrekt, die in de WHOA-procedure geheel of gedeeltelijk kan worden weggestreept.

Kansen

Een goede afloop van het WHOA-traject biedt kansen op alternatieve financieringsvormen en geeft meer ruimte aan partijen die geïnteresseerd zijn in de overname van de aandelen van ADO Den Haag. Er wordt met deze procedure alles op alles gezet om tot een duurzaam financieringsmodel te komen. De toekomst ziet ADO Den Haag voor zich met partijen die betrokken zijn bij de club en de stad. Partijen die écht willen bouwen aan een duurzame en succesvolle toekomst.

In de WHOA-procedure wordt er van de schuldeisers ook een bijdrage verwacht, met als vertrekpunt dat van de grote schuldeisers relatief het meest wordt gevraagd. Zoals het ernaar uitziet zal de WHOA-procedure voor de twee kleine aandeelhouders weinig impact hebben.

Continuïteit op korte termijn

Gedurende een WHOA-procedure kan ADO Den Haag verder. Er mogen en kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Vanzelfsprekend wordt hierbij iedere keer een afweging gemaakt, om bestaande schuldeisers niet onnodig te benadelen.

Perspectief

De financiële huishouding van ADO Den Haag zal aangepast moeten worden. Daarbij wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s. Dankzij de WHOA-procedure kan er de nodige tijd worden uitgetrokken om tot weloverwogen beslissingen te komen. Op deze manier kan er gebouwd worden aan een nieuw ADO Den Haag, dat financieel gezond is en de sportieve uitdagingen aankan.’

Bron: ADO Den Haag

Lees verder