United Vansen meldt akkoord met Martin Jol over verkoop ADO Den Haag

United Vansen meldt vandaag in een persbericht, dat het tot een akkoord is gekomen met Martin Jol c.s. over de verkoop. Overigens is alles nog niet afgerond, want ook de Nederlandse aandeelhouders zullen akkoord moeten gaan.

Stichting Toekomst ADO Den Haag (STA) en vereniging HFC ADO Den Haag (HFC) zijn de Nederlandse aandeelhouders die een gering percentage aan delen bezitten. Ook zij moeten de verkoop aan Jol bevestigen met hun handtekening.

Hobbel

En daar zit al een hobbel. De verhoudingen tussen UVS en de Nederlandse aandeelhouders zijn op zijn zachtst gezegd verre van goed. Zij zijn, met de RvC en directie, in gesprek met een andere kandidaat (Ad Nederlof) en zouden daar de voorkeur aan geven. Mochten de andere aandeelhouders niet akkoord gaan, dan zullen zij binnen drie weken met een kandidaat voor de overname moeten komen. Maar dan zal ook die kandidaat weer aan de grootaandeelhouder UVS moeten worden voorgelegd.

Reiziger

Dan heeft men op dit moment ook te maken met herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger, die vorige week is aangesteld naar aanleiding van de door ADO Den Haag ingestelde WHO-procedure. Ook hij zal nader moeten worden geïnformeerd door de advocaten van UVS.

Als alle partijen op enig moment een akkoord bereiken, dan komt ook de licentiecommissie van de KNVB nog om de hoek kijken en zal zo’n anderhalve maand nodig hebben om de gehele zaak te beoordelen, alvorens ook haar fiat te geven aan de overname.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder