DHC alive and kicking

||

Er breken weer mooie tijden aan voor DHC! Afgelopen zondag was er een bijeenkomst met de naam ‘Oud en Nieuw’. Dit thema staat enerzijds symbool voor de verschillende DHC-generaties die deze dag aanwezig waren, maar het was ook een moment om een heel lastige periode af te sluiten en met veel enthousiasme naar de toekomst te kijken. De aanwezigen werden onder andere bijgepraat over plannen voor het komende seizoen.

Nu 2,5 maand geleden werd het interim-bestuur (ook bestaande uit oud en nieuw) door de ALV aangesteld om te bezien of en zo ja, op welke wijze DHC de toekomst in kan gaan. In deze periode zijn zware beslissingen genomen. Kosten werden gereduceerd en enkele teams werden uit de competitie genomen. Niet altijd leuk om te doen, maar uiterst noodzakelijk.

Concrete resultaten

Het is goed om te zien dat er een heleboel voormalige en huidige leden zijn opgestaan om met elkaar de schouders eronder te zetten. Hiermee worden de vrijwilligers, die de afgelopen jaren stug zijn doorgegaan, steeds beter ontlast. Onder de nieuwe vrijwilligers veel ouders van jeugdleden, maar ook oude bekenden als Roel van Dorsten, Christiaan Gerrets, Bas Voogt, Nick van Willigen, Joris Aerns, Wim van den Ende, Hans Suiker en Leo en Bram Rontberg, die bij elkaar zomaar meer dan duizend wedstrijden in DHC 1 achter hun naam hebben staan.

De kantine draait weer, de ledenadministratie is op orde, beleidsplannen zijn geschreven, de organisatiestructuur is aangepast, de financiële situatie is inzichtelijk gemaakt en er is een verzorger voor de jeugd; allemaal positieve signalen!

Festiviteiten

Op deze bijzondere dag werd ook een aantal mensen in het zonnetje gezet: Angelo, Otylia en Julien die tot ‘jeugdspelers van het seizoen 2021/2022’ werden benoemd. Niet alleen vanwege hun voetballende kwaliteiten, maar ook omdat zij zich in hun gedrag hebben onderscheiden als echte DHC’ers.

De JO16-2, dat als ‘Team van het jaar’ werd benoemd. Ook zij hebben laten zien waar DHC voor staat. Als beloning mogen zij een dag naar de KNVB-campus in Zeist, om daar alle plekjes te zien waar je normaal niet mag komen én ze mogen een training van het Nederlands Elftal bijwonen.

Ook werden Segor Wolf en Maarten van Leest naar voren geroepen en werden er mooie woorden geweid aan het feit dat zij al respectievelijk 50 en 75 jaar trouw lid zijn van de club.

Voor de kinderen was er een workshop van BASI, waarin leuke spellen werden gecombineerd met leerzame oefeningen. Mede door DJ’s Ti&Ri bleef het nog lang gezellig op de club.

Vooruitblik

Er valt de komende maanden nog veel te doen. De staf van het eerste seniorenteam en een aantal jeugdteams moet nog worden ingevuld, we gaan op zoek naar meer sponsoring, we organiseren talentendagen en het werven van extra vrijwilligers gaat gewoon door. Dus….DHC is er nog niet, maar als het in dit tempo doorgaat, wacht er weer een mooie toekomst voor de club!

© Haaglanden Voetbal

Lees verder