FC ’s-Gravenzande kan eindelijk groot aantal jubilarissen huldigen

Afgelopen woensdagavond kon er eindelijk na twee jaar weer een normale Algemene Ledenvergadering worden gehouden bij FC ‘s-Gravenzande. Voorzitter Leo van der Lans kon een behoorlijk aantal leden, liefst zestig, welkom heten.

In zijn welkomstwoord refereerde Van der Lans eraan, dat door Covid deze voorjaarsvergadering al twee jaar achter elkaar afgezegd moest worden. Ook was het nu mogelijk om eindelijk leden te huldigen.

De competitie werd met horten en stoten afgemaakt. ,,Maar wat we ook ervaarden is, dat het tweede Corona-jaar een negatief spoor heeft achtergelaten”, aldus Van der Lans. ,,Later dan we hadden verwacht heeft een groter aantal leden dan normaal van de niet-selectie senioren te kennen gegeven te stoppen met hun carrière als voetballer. Deze leden van de niet prestatieve teams hadden blijkbaar voor de zaterdagmiddag een andere invulling gevonden tijdens Corona. De teams hadden bij de herstart erg veel moeite om met genoeg mensen aan de wedstrijd te kunnen beginnen. Hierdoor konden veel wedstrijden geen doorgang vinden. Hier lag trouwens heel veel werk voor het wedstrijdsecretariaat, dat tot soms het allerlaatste moment met afschrijvingen te maken kreeg.”

Groei

Positief is de toename van het grote aantal jeugdleden. Van der Lans: ,,Hierdoor eindigen we dit seizoen op een recordaantal leden van boven de 1650. Na het wegvallen van de eerdergenoemde seniorenleden zullen we volgend seizoen met zo’n 40 leden meer starten, dus de groei zit er goed in, zeker in vergelijking met een paar jaar geleden. Dit geeft ook gelijk aan waar de druk komt te liggen. Bij de jeugd hebben we een steeds groter probleem met kleedkamers. Ook de planning voor de velden wordt krap. De jeugd zal wat later moeten gaan spelen, maar op een gegeven moment komen we ook de seniorenwedstrijden weer tegen, dus hier zit een beperking in. Dit is ook de reden dat we nog steeds kijken of we een aanpassing van het gebouw kunnen doorzetten. Er zullen dan vier kleedkamers bij komen. Maar ook een nieuwe tribune en uitbreiding van bestuurskamer en businesshome. We zijn blij dat de prijs redelijk op budget is gebleven. Met alle subsidies en sponsorbijdragen die we binnenhalen, lijkt de rente de belangrijkste factor of het project doorgaat of niet. Want de rente zit in een opwaartse richting. Vooraf is de afspraak met elkaar gemaakt dat de contributie niet omhoog mag gaan. Wel verwachten we met de aanpassing van het gebouw behoorlijk hogere inkomsten. Door de onzekere rentefactor zouden we deze op korte termijn willen vastleggen. Vandaar dat wij voor de vakantieperiode met de leden in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op maandag 4 juli een besluit hierover willen nemen.”

Bestuurstaken

Kijkend naar de invulling van de bestuurstaken, is FC ’s-Gravenzande blij dat de vacature commerciële zaken nu is ingevuld met Twan de Hoog. Ook de leeftijd binnen het bestuur is hiermee flink verlaagd. Ook is de club nog steeds op zoek naar een dame in het bestuur. Van der Land: ,,We weten allemaal dat voetbal al lang geen mannenzaak meer is en willen daarom een goede afspiegeling van de vereniging binnen het bestuur.” Onlangs werd de club verrast door het plotseling vertrek van jeugdvoorzitter Michiel Ferwerda, die een eervolle baan als wethouder voor de Gemeente Westland aannam. Een opvolger werd snel gevonden in de persoon van Peter Houtman. Van der Lans weer: ,,Ook verwachten we de opstaande vacature van 2e voorzitter binnenkort in te vullen, zodat ook deze bestuurstaak ingevuld is. Blijf open staan de vacature van het bestuurslid Vrijwilligerszaken, Ledenadministratie en Sportiviteit en Respect.”

Agenda

Verder werd de agenda in vlot tempo afgewerkt. Het seizoen zal met een positief saldo afgesloten kunnen worden. Een kleine contributieverhoging van € 3,00 voor alle leden werd door de vergadering goedgekeurd.

Huldigingen

Na twee jaar kon er weer een huldiging plaatsvinden van de jubilarissen uit 2020 en 2021. 75 jaar lid is Jaap van Dijk. 70 jaar lid: Dick van Dam en Arie van Zanten. 60 jaar lid: Jan Luijken en Cor Stolze. 50 jaar lid: Gerrit Aalbregt, Leo de Haan, Jan Hoogenraad, Jan Huis, Jaap van Nieuwkerk, Arend Noordam, Arie Stuurman, Wim de Vos, Marco van de Wel, Nico van der Wel, John Zegers. 40 jaar lid: Bert van de Meer, Bas Meijndert, Johan van Staalduinen. 25 jaar lid zijn: Folkert van Alphen, Aart Boerma, Dion van Dijk, Wil Flikweert, Nick Groenewegen, Koen de Groot, Jelle Helderman, Rick Helderman, Ginjow de Jong, Dennis van de Kaaij, Sven Looijestein, Thom Olsthoorn, Jan Omvlee, Paul den Ouden, Peter Pronk, Leron Quartel, Jorel Schalke, Tom Sonneveld, Dennis van Staalduinen, David van der Weiden, Joost van de Zeijden en Rick Zwijgers. Degenen die aanwezig waren kregen de bijbehorende speld en een bos bloemen uitgereikt en voor hen die 75 of 70 jaar lid zijn, was er een fraaie plaquette en ook een bos bloemen.

© Haaglanden Voetbal

(Foto: Henk Blok)

Lees verder