Gemeente Den Haag: Alle sportparken vanaf 1 juli rookvrij

De gemeente Den Haag heeft bepaald dat alle sportparken vanaf 1 juli 2021 rookvrij zullen moeten zijn. Dat geldt voor zowel alle binnenruimten als buiten de kantines op en rondom de velden.

In een toelichting laat de gemeente aan de sportclubs weten dat alle huurovereenkomsten in deze zin worden aangepast. Alle sportclubs in Den Haag moeten hieraan gaan voldoen.

Dit laat de gemeente aan de clubs weten: In het Haags Sportakkoord dat afgelopen herfst door het college is gepresenteerd, staat dat de gemeente voornemens is om alle sportparken van sportverenigingen in Den Haag in 2022 rookvrij te maken. De gemeenteraad heeft echter de motie aangenomen om al vanaf het nieuwe sportseizoen per 1 juli 2021 de sportparken van de sportverenigingen rookvrij te maken.

In vervolg op dit besluit zullen de huurovereenkomsten met sportverenigingen die bij de gemeente huren worden aangepast. De huurders ontvangen nog een aparte mail met informatie. De overige verenigingen worden op deze manier geïnformeerd over het rookvrij maken van hun sportpark.

Wat betekent een rookvrij sportpark?

Een geheel rookvrij sportpark zonder enige uitzonderingen betekent:

  • Binnenruimten zijn geheel rookvrij.
  • Het gehele buitenterrein is ook rookvrij: de entree en alle ruimte binnen de hekken of andere begrenzing van het sportpark zoals de velden, langs de l​ijn, het terras en de tribune.
  • Het rookvrij-beleid is structureel en geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers.
  • Bordjes of andere aanduidingen kunnen aangeven dat het buitenterrein rookvrij is.
  • E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) passen niet bij een rookvrij sportpark en zijn eveneens verboden.

Bron: Gemeente Den Haag

Lees verder