Bestuursleden DHC stellen portefeuilles ter beschikking

Het bestuur van DHC heeft in haar vergadering van 26 augustus 2021 besloten om tijdens een in september te organiseren Algemene Ledenvergadering in zijn geheel haar portefeuilles ter beschikking te stellen.

Voorts werd een commissie ingesteld (bestaande uit Sedat Bugdaci, Aad van der Knaap en minimaal één door voornoemde personen aan te zoeken derde commissielid) met als taak om de bestaande problemen te inventariseren en waar mogelijk op te lossen, met als primair doel om op korte termijn een bestuurlijke hervorming (in personele en organisatorische zin) door te voeren. Hiertoe zal genoemde commissie zowel actief als passief in contact treden met betrokkenen bij DHC.

Voorstel

Deze nu ingestelde commissie zal – statutair via het bestuur – een voorstel aan de ALV doen, die uiteindelijk de beslissing neemt. Aan de individuele leden van het bestuur van DHC staat het vrij om zich beschikbaar te stellen om wel of niet terug te keren in een nieuw te formeren bestuur.

Stappen

Deze stappen zijn ingegeven door een aanhoudend gebrek aan voldoende menskracht (zowel op bestuursniveau, als ook op andere relevante posities), de daardoor ontstane werkdruk voor de feitelijk nog slechts drie actieve bestuursleden, een gebrek aan overige vrijwilligers, alsmede de aanhoudende onrust en kritiek op het bestuur. Het huidige bestuur van DHC meent met deze stappen een zo goed mogelijk bijdrage te leveren om het clubbelang te dienen.

Het huidige bestuur van DHC, dat de portefeuilles beschikbaar stelt, bestaat uit Patrick Luiten (voorzitter), Marion Tebeest-Starrenburg (tweede secretaris) en Wicher Schreuders (bestuurslid).

© Haaglanden Voetbal

Lees verder